Voor wie

Richtlijnen en voorwaarden voor bewoning en begeleiding bij Stichting Raguel

Onze bewoners zijn jong volwassen mannen en vrouwen tussen 21 en 45 jaar, met een licht verstandelijke beperking – zoals ADHD, PDD-NOS en Autisme gerelateerde aandoeningen – en een verlaagd IQ. Ze kunnen wel redelijk zelfstandig opereren, dus bijvoorbeeld zelfstandig aankleden, stofzuigen, met het openbaar vervoer reizen en kleine maaltijden verzorgen.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor een woning en begeleiding bij Stichting Raguel, is een indicatie nodig van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De minimale indicatie is ZZP4 en VG04.

Geen drugs/geweld en discriminatie

Niet in aanmerking voor bewoning komen mensen met een drugsverslaving en/of een gewelddadige achtergrond.

UITSLUITINGSCRITERIA 

Onze woningen zijn niet geschikt voor:
  • Actief verslaafden (hard drugs en/of alcohol) .
  • Mensen met fysieke agressie of geweld en sterk probleemgedrag.
  • Bewoners die geen motivatie hebben om dagbesteding / werk / vrijwilligerswerk te doen.
  • Mensen die Intensieve ondersteuning nodig hebben tijdens de nacht nodig hebben.
  • Mensen die discrimineren in ras, geslacht of huidskleur.

Dagbesteding

Sociale contacten en een werkomgeving zijn belangrijk voor de integratie en het welbevinden van de bewoners. Ze zullen daarom (zo mogelijk) vijf dagen per week een dagbesteding moeten hebben, zoals een baan of onbetaalde zinvolle bezigheden. Degene die geen (betaalde) baan of dagbesteding heeft of scholing volgt, zullen we waar nodig helpen bij het vinden daarvan.

Betrokkenheid van naasten

Ouders/familie/verzorgers horen bij de sociale omgeving en het opvangnet van de bewoner. Wij verwachten daarom van de belangrijkste naasten actieve betrokkenheid bij de bewoner. Bij voorkeur wonen zij dan ook in of in de nabijheid van Purmerend.

Kosten

De kosten voor het wonen en de dagelijkse levensbenodigdheden brengen de bewoners zelf op. Ze kunnen eventueel gebruik maken van huurtoeslag. De kosten voor de zorg worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) of WMO. Dit krijgt de cliënt toegekend van het Rijk, na indicatie door het CIZ. Bij het aanvragen van huurtoeslag en een eventuele bijzondere bijstandsuitkering kunnen wij, indien nodig, hulp bieden.

Bewoners passen bij elkaar

Bij aanmelding beoordelen vertegenwoordigers van Stichting Raguel en Stichting ZO of de cliënt in aanmerking komt voor bewoning en begeleiding bij Stichting Raguel. We streven naar een groepje bewoners van enigszins gelijk niveau en van wie wij inschatten dat ze het met elkaar kunnen vinden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor bewoning en begeleiding bij de Stichting Raguel door te bellen of een mailtje te sturen.