Stichting Raguel

Kwaliteit

- Stichting Raguel -

Samen, voor elkaar

Kwaliteit bij stichting Raguel

Als je met mensen werkt is kwaliteit van zorg essentieel. Wij zijn een toegelaten zorginstelling volgens de normen van het ministerie: ( https://zoeken.wtzi.nl/wtzi/57040591)

Wij vallen onder de kwaliteitswet Zorginstellingen en worden gecontroleerd door externen.

Stichting Raguel is eigenaar van het HKZ ISO 9001 keurmerk en voldoet aan de gestelde normen. Wij vinden het belangrijk om kwaliteit op orde te hebben, risico’s in kaart te brengen en cliënten centraal te stellen.

Ons personeel is in het bezit van de vereiste diploma’s en VOG. We hebben medezeggenschap van de begeleiders en bewoners en stellen kwaliteitseisen aan het cliëntendossier en het zorgplan. Ook hebben we een procedure voor het omgaan met klachten van cliënten en een procedure voor het melden van fouten en (bijna-) ongevallen.


We werken samen met gemeente Purmerend en gemeente Edam-Volendam, MEE, Club Welzijn, Prinsenstichting en Leviaan.

 

Stichting Raguel heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI status.

Klachten

We zijn er voor het welzijn van onze bewoners. Toch kunnen er in de zorgverlening misverstanden ontstaan. Wij nemen deze graag serieus en zullen er alles aan doen om het op te lossen. Binnen onze stichting is een klachtenprocedure, bekend bij alle bewoners en begeleiders.

Wij vragen u bij een klacht contact met ons op te nemen. U kunt dat doen via het contactformulier of telefonisch. Zo hopen we met elkaar de klacht snel op te kunnen lossen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is het mogelijk om de klacht in te dienen bij het klachtenportaal zorg.

Wij zijn aangesloten bij het klachtenportaal zorg. Klik hier voor meer informatie of bekijk het document hier:
(https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/)

Wij werken samen met