Stichting Raguel

De kosten

- Stichting Raguel -

Samen, voor elkaar

De Kosten

Je kunt bij Stichting Raguel wonen vanaf 18 jaar met een zorgindicatie via de gemeente of via CIZ. De kosten zijn onder te verdelen in twee categorieën: woonkosten en zorgkosten.

Woonkosten 24 uurszorg

Elke bewoner zal woonkosten betalen zoals huur en de bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. Op de

24 uurslocatie heeft elke bewoner een eigen slaapkamer die naar eigen smaak ingericht kan worden. Inrichtingskosten zijn voor de bewoner zelf. De huurkosten worden in de regel betaald uit de Wajonguitkering of uit het eigen inkomen van de bewoner.

Woonkosten Individuele appartementen

 

Elke bewoner betaalt woonkosten zoals huur- en servicekosten. De woningen mogen naar eigen smaak worden ingericht, dit is op eigen kosten. De huurkosten worden in de regel betaald uit de Wajonguitkering of uit het eigen inkomen van de bewoner. Het is mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Zorgkosten

De zorgkosten kunnen worden betaald uit de indicatie/beschikking via de gemeente of uit het persoonsgebonden budget van de bewoner. Kosten voor tandarts, therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering. Om een pgb aan te kunnen vragen dient een bewoner over de juiste indicatie te beschikken. Deze wordt vastgesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

De enige beperking die wij hebben, zijn onze eigen gedachten ”

Wij werken samen met